Storytelling i marketing

“Reklamer har altid fortalt historier”

Dette udsagn danner baggrund for, at mange virksomheder bruger storytelling til at skabe et univers og en historie omkring deres produkt for at gøre produktet mere ægte og synliggøre dets værdi. Man kan bruge det som et værktøj til at gøre op med det store produktfokus, som man ofte oplever. Man kan derved skabe et langsigtet koncept, som kan fastholde kundernes fokus over en længere periode.

Ved at benytte sig af ægte historier med autentisk råstof, kan virksomhederne opnå, at deres kampagner bliver mere troværdige og får mere substans. Her kan nævnes eksemplet med Daloon og den autentiske fortælling om Sai-Chiu Van, der kom til Danmark og introducerede danskerne til forårsrullen.

TV-reklamer er ikke en forudsætning for autentisk storytelling. Nyhedsbreve, konkurrencer og gode ambassadører kan også formidle virksomhedens kernefortælling.Ved at involvere kunderne i virksomhedens storytelling kan virksomhedens produkt og brand blive styrket.

Fordi internettet blev alle mands eje, mistede virksomhederne magten over, hvad der bliver skrevet og sagt om firmaets brand. Men formår virksomheden at styre og/eller påvirke debatten og dialogen, kan dette blive et meget værdifuldt værktøj til at skabe værdi og troværdighed for virksomhedens brand.